Infolinie czynne:
pon-pt 8:00 - 16:00
genetyka
+48 602 424 647
pon-pt 8:00 - 16:00
toksykologia
+48 882 467 710

FAQ

Jak pobiera się materiał DNA do badań?

Materiał DNA pobiera się w sposób szybki i bezbolesny poprzez kilkukrotne przetarcie specjalnym wacikiem wewnętrznej strony policzka. Nie wymaga to przyjazdu do nas – dzięki instrukcji załączonej do wysyłanego przez nas zestawu do samodzielnego pobrania materiału mogą Państwo pobrać próbki bez konieczności wychodzenia z domu!

Jak pobiera się materiał do badań toksykologicznych?

Materiał może zostać pobrany u nas albo samodzielnie przez Państwa i dostarczony osobiście do naszej siedziby. Ze względu na bardzo duże zróżnicowanie rodzajów analiz toksykologicznych jak rodzajów możliwego do zbadania materiału uprzejmie prosimy o kontakt pod numerem 52 585 3560 w celu ustalenia właściwego sposobu pobrania materiału.
Pobranie materiału (krwi, moczu) może się odbyć w tut. Katedrze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.00. Próbka moczu może być pobrana samodzielnie do standardowego pojemnika do moczu i dostarczona do badań.
Uwaga! Próbka moczu od momentu pobrania do chwili przekazania do badań powinna być przechowywana w lodówce.

Kiedy należy opłacić badanie?

Płatności należy dokonać po złożeniu zamówienia. Dopiero w momencie wpływu należności na nasze konto możemy wysłać pakiety do samodzielnego pobrania materiału.

Czy pobranie materiału DNA do badań jest bolesne?

Nie. Materiał do badań DNA w celu ustalania pokrewieństwa stanowi wymaz z błony śluzowej policzka a jego pobranie jest zupełnie bezbolesne. Nie ma konieczności pobierania krwi ani stosowania żadnych inwazyjnych metod.

Czy wyniki oferowanych badań są poufne?

Oczywiście. Dbamy o Państwa prywatność i dlatego nie udostępniamy wyników badań nikomu poza osobą zlecającą.

Jak przekazywane są wyniki?

Mogą je Państwo odebrać osobiście albo otrzymać drogą pocztową i/lub emailem. Wyniki przesyłane są w zwykłych białych kopertach, na których nie ma naszego logo a jedynie pieczątka urzędowa Katedry. Na życzenie wysyłamy wyniki w opcji poste restante.

Gdzie znajdę cennik oferowanych analiz?

Ceny oferowanych przez nas usług znajdą Państwo w zakładce ‘Dlaczego my’ → ‘Cennik usług’. W razie dodatkowych pytań, prosimy o kontakt.

Jak długo po pobraniu materiał zachowuje jakość wystarczającą do przeprowadzenia analizy?

Właściwie zabezpieczony i przechowywany w odpowiednich warunkach materiał nadaje się do analizy DNA przez wiele lat. Prosimy jednak o możliwie jak najszybsze przekazywanie nam pobranych próbek. W przypadku analiz toksykologicznych wskazana jest konsultacja telefoniczna, gdyż przydatność materiału zależy od tego, jakie badania maja być wykonane i jaki materiał został zabezpieczony.

Skąd mam wiedzieć, że wyniki są wiarygodne?

Gwarancją wiarygodności przekazywanych przez nas wyników są międzylaboratoryjne programy atestacyjne, którym nasi biegli poddają się co najmniej dwukrotnie w ciągu roku. Posiadamy aktualne, uznawane na całym świecie certyfikaty jakości przyznawane przez Niemiecką Grupę ds. Profilowania DNA (GEDNAP) jak i Polskie Towarzystwo Medycyny Sądowej i Kryminologii.

Czy dla ustalenia ojcostwa konieczna jest obecność matki?

Nie, o ile mowa o tzw. anonimowych badaniach prywatnych. W ich wypadku wystarczy materiał pochodzący od dziecka i domniemanego ojca. Wyjątkiem są sytuacje, w których domniemani ojcowie są blisko spokrewnieni – wówczas wskazane jest poddanie badaniom również próbki pobranej od matki. Jeżeli natomiast zainteresowani są Państwo analizą dla potrzeb sądowych, to obecność matki jest niezbędna. Stosowana jest wówczas także szczególna procedura pobrania materiału, która wymaga m.in. sprawdzenia tożsamości osób poddających się badaniu.

W jakim celu przeprowadza się analizę statystyczną?

Samo badanie DNA i uzyskanie genotypu tak naprawdę nie mówi nam wszystkiego. Najbardziej istotna jest natomiast ocena prawdopodobieństwa potwierdzenia lub wykluczenia ojcostwa. Cóż bowiem z tego, że wyniki dziecka i domniemanego ojca pokrywałyby się, skoro byłby to na przykład genotyp typowy dla 1 z 1000 losowo wybranych osób?

Wynik badania wskazuje, że jestem ojcem. Jaka jest szansa, że to błąd?

Potwierdzenia ojcostwa dokonujemy z pewnością przekraczającą 99.9999%, a każdy wynik analizują niezależnie dwie osoby. Szansa pomyłki jest zatem bliska zeru.

Jak długo będę czekał na wyniki?

Od czasu otrzymania przez nas materiału do badań, do momentu wysyłki wyników, w przypadku standardowego badania ojcostwa nie mijają więcej niż 3 dni robocze. W przypadku innych badań czas wykonania może być dłuższy, jednak zwykle nie przekracza 1-2 tygodni. Jeżeli zależy Ci na czasie, prosimy o kontakt telefoniczny celem uzgodnienia najwcześniejszego możliwego terminu wykonania badań.

Jak mogę dostarczyć materiał?

Materiał może zostać pobrany u nas albo samodzielnie przez Państwa i wysłany pocztą bądź dostarczony osobiście do naszej siedziby.

Czy podany koszt badań jest całkowity i nie będę musiał niczego dopłacać?

Podane na stronie ceny badań obejmują zarówno wydanie opinii jak i koszt zestawów do samodzielnego pobrania materiału oraz ich wysyłki. Dopłata może być konieczna jedynie w przypadkach, kiedy na dostarczonym materiale nie jest dostępna wystarczająca do przeprowadzenia badań ilość DNA. Takie przypadki zdarzają się sporadycznie i dotyczą niemal wyłącznie badań opartych na mikrośladach.

Czy z każdego przekazanego materiału udaje się uzyskać pełen profil DNA?

Powodzenie analiz zależy od stanu zachowania przekazanego do badań śladu. Zdarza się, że uzyskanie pełnego profilu loci STR okazuje się niemożliwe z względu na brak DNA w materiale, jego znaczną degradację lub obecność inhibitorów reakcji amplifikacji. W takim wypadku konieczne jest dostarczenie alternatywnego materiału, co jednak zazwyczaj wiąże się z poniesieniem dodatkowych kosztów przez Klienta.

Kto wykonuje analizy?

Badania wykonywane są przez pracowników naukowych i biegłych sądowych z wieloletnim doświadczeniem, a całość procedur laboratoryjnych przeprowadzana jest w laboratoriach Katedry Medycyny Sądowej CM UMK – nie korzystamy z krajowych lub zagranicznych podwykonawców. Nasz ośrodek ma ponad 30-letnie doświadczenie w zakresie przedstawionej oferty.

Nasi pracownicy udzielają bezpłatnych konsultacji genetycznych bądź toksykologicznych na temat:

  • Możliwości przeprowadzenia badań w konkretnej sprawie.
  • Doboru zakresu badań.
  • Pobrania i sposobu zabezpieczania materiału do badań.
  • Wstępnej wyceny niestandardowych badań.

Czy macie punkt pobrań w mojej miejscowości?

Naszą jedyną placówką jest Katedra Medycyny Sądowej w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 im. A. Jurasza w Bydgoszczy. Nie posiadamy filii ani punktów pobrań.

Czy wykonujecie badania w kierunku chorób genetycznych?

Wykonujemy jedynie różnego rodzaju badania w kierunku pokrewieństwa oraz analizy płci. Nie badamy DNA pod kątem chorób ani przyczyn poronień. W takich przypadkach radzimy zgłaszać się do Poradni Genetycznej ze skierowaniem.

Jak wygląda przetwarzanie danych osobowych w Państwa firmie?

Po szczegóły w sprawie RODO zapraszamy na stronę jej poświęconą.